Powiatowe ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu brzeskiego – 2016 Drukuj

14 października 2016 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku przeprowadziła ćwiczenia mające na celu sprawdzenie umiejętności strażaków ochotników podczas symulowanych zdarzeń. W ćwiczeniach udział wzięło 19 jednostek OSP z terenu naszego powiatu, w tym także nasza. Biorący udział w ćwiczeniach mieli do wykonania trzy zadania związane z zakresem działania strażaków ratowników. Przebieg ćwiczeń przedstawia poniższy fotoreportaż, do którego zdjęcia wykonał dh Michał Skorupski.