Defibrylator Drukuj

5 lutego 2021 roku dotarł do naszej jednostki, zakupiony ze środków pozyskanych z „Zrzutki” oraz od indywidualnych darczyńców, defibrylator. Jest to profesjonalny aparat LIFEPAK 1000 umożliwiający udzielanie nim pomocy nawet w niesprzyjających i trudnych warunkach atmosferycznych, kompatybilny z urządzeniami tego typu będącymi na wyposażeniu karetek pogotowia. W związku z tym, nasi druhowie także w dniu dzisiejszym zostali przeszkoleni z zakresu obsługi tego urządzenia, a szkolenie przeprowadził kpt Paweł Machał z Komendy Powiatowej PSP w Brzesku, który jest jednocześnie zawodowym ratownikiem medycznym. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli finansowo naszą „Zrzutkę”, a szczególnie dziękujemy Panu Andrzejowi, mieszkańcowi Czchowa, który sam pokrył prawie połowę kosztów zakupu defibrylatora. My ze swej strony zapewniamy, że zakupione urządzenie będziemy wykorzystywać profesjonalnie i wszędzie tam, gdzie tylko zajdzie taka potrzeba. Poniżej fotoreportaż.